IBHANGE loMbuso limemezele ukuthi imalimboleko ngeke iguquke ku-3.5%. Enza lesi simemezelo uMphathi waleli bhange uMnu uLesetja Kganyago, uthe lesi yisinqumo abavumelane ngaso bonke beyikomiti elenza lesi sinqumo. Uthe balindele ukuthi umnotho wehle ube ku- -0.2% ekupheleni kwekota yokuqala yonyaka kusuka ku-1%, abebewuqagulile ngoJanuwari. Nokho uthe balindele ukuthi umnotho ukhule ngo-3.8% kulo nyaka. “Ukubuyela emazingeni esasiwabona ngaphambi kobhubhane kuzothatha isikhathi. Nakuba imithetho yokuvalwa kwezwe ingasawunqindi kangako umnotho kodwa ukucinywa kukagesi kumandla kanti nokuthengwa kwempahla akwenzeki kangako seloku kuphele uDisemba. Ukunyuka kwamanani kawoyela kunyuse izindleko zokuthenga kwamanye amazwe nokube nomthelela emalini ebingenile,” kusho yena. UKganyago uthe balindele amandla emali abe okungenani ku-3.3% cishe unyaka wonke wango-2021, esuka ku-3.4% abebeke bawuqagula. Usomnotho omkhulu e-FNB, uNkk uMamello Matikinca-Ngwenya uthe bebesilindele lesi sinqumo. Uthe okwenziwa yiBhange loMbuso wukuzama ukubhalansisa ingozi yokunyuka kwamandla emali kanjalo nokuntenga ekukhuleni komnotho.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page