UNksz uTebogo Langa, umnikazi weMarvelous Chem

Izithombe: Zithunyelwe

Usizi nezinselelo ahlangabezane nazo ngezikhathi ezahlukene kuzale amabhizinisi amabili amasha osanda kwethula insipho yezitsha ethi yena. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUNGALITHOLI ithuba lokuyoqeqeshwa emva kokwenza izifundo ze-mechanical engineering eTshwane South TVET College kwamphoqa ukuthi abheke enye indlela angaziphilisa ngayo. 

Waqeqeshelwa ukuhlela imicimbi, wabe esevula indawo yokucima ukoma ewumahambanendlwana edayisa emicimbini nakuma-pop-up markets. 

Kuthe esekujwayele ukuthi nansi into axosha ngayo ikati eziko, kwahlasela ubhubhane iCOVID-19, oluphoqe ukuthi kuvalwe izwe, imicimbi nokudayiswa kotshwala, waphinde wafana nomuntu oswele umsebenzi.

Nokho-ke leyo nselelo isiphenduke isibusiso kuNksz uTebogo Langa njengoba isizale ibhizinisi elisha lokukhiqiza izinto zokuhlanza indlu, iMarvelous Chem, okumanje inensipho yokugeza izitsha.

Insipho yezitsha yeMarvelous Chem

UNksz uLanga, oneminyaka ewu-25, uthi kuwufezeka kwephupho kuyena ukusungula le nkampani yesibili ngoba ibisinesikhashana itshalekile kuyena imbewu yebhizinisi lokukhiqiza.

“Kukhona ubhuti okuthiwa wu-Edward Moshole osembonini yokukhiqiza engazithela kwi-video yakhe kuYouTube ekhuluma ngokuthi waqala kanjani kule mboni. Into eyangithinta wukuthi wathi waqala ngoR68 nje kuphela. Kwawunyaka odlule ngoFebhuwari ngimbona, kusukela ngaleso sikhathi benginesifiso sokungena kule mboni kanti ithuba lizoqhamuka uma sekuvalwa izwe,” kulanda yena.

UMoshole wusozigidi owayeqashelwe ukuhlanza ibhilidi ngaphambi kokuziqalela ibhizinisi ngo-1999. Waqala edayisa izinto zokuhlanza izindlu kodwa wagcina esezikhiqizela ezakhe ngaphansi kweChem-Fresh yakhe. Imikhiqizo yakhe iyatholakala ezitolo ezinkulu kuleli njengoPick n Pay, Spar nezinye. Ngo-2018 kwabikwa ukuthi le inkampani ingenisa uR25 million ngonyaka. 

Insipho yezitsha kaNksz uLanga iqale ukudayisa ngo-Okthoba nyakenye. Okwamanje isatholakala eGauteng naseLimpopo kuphela. Ibhodlela eliwu-750ml liwuR25, kuthi eliwu-5 litre libe wuR140.

Insipho kaNksz uLanga ikhephuzela igwebu

“Iyangimangaza futhi iyangijabulisa indlela abantu abasemukele ngayo ngoba kusukela siqalile nje, sesidayise amabhodlela awo-750ml angaphezu kuka-500. Insipho yethu ikhona nasezipaza. Ukungena nje esitolo ubone ukuthi nansi insipho engiyikhiqizile ngempela iseshalofini iyadayisa kuyinto enkulu nako nje loko kukodwa.”

Okwamanje usebenza nomfowabo kuphela kanti basezinhlelweni zokwandisa izindawo lapho insipho yabo itholakala khona njengoba okwamanje besebenzisa izipaza kanjalo nesitolo esidayisa nge-internet kodwa esidiliva eGauteng kuphela. 

Okunye abamatasa ngakho wukuzama ukuthola usizo lwemali ukuze bezokwandisa umkhiqizo. “Azilula izinto kule mboni uma ngiqhathanisa naloku kokuba nendawo yokucima ukoma engumahambanendlwana kodwa ukuphokophela kuyazithela izithelo noma kuwumqansa kunjalo,” kuphetha yena.

UNksz uLanga udabuka eMokopane, eLimpopo. Ukhuthaze intsha ukuthi ingazithambisi uma kukhona ibhizinisi elicabangayo, wathi ayisukume iqale ngalokho okuncane enakho ingadikibali noma kuzoba nzima endleleni. 

Instagram: marvelous_chem

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page