Osibindigidi
Umbele ubungaza osomabhizinisi abancane

Isithombe: wuPinterest

Umbele uqhakambisa futhi ubungaza OSIBINDIGIDI. Laba ngabantu abakhombise isibindi basungula amabhizinisi ngenkathi izwe livaliwe ngenxa yeCOVID-19

NGOMGQIBELO kuphela unyaka golokoqo izwe lavalwa okokuqala ngoba kuzanywa ukunqanda ukubhebhetheka kweCOVID-19. Ngesikhathi kuqala kwakuthiwe lizovalwa izinsuku eziwu-21 phakathi kukaMashi 27 no-Ephreli 16. 

Lesi simemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sasho ukuthi umnotho uyama nse njengoba kwakuvalwe yonke into ngaphandle kwezimboni ezithathwa ngokuthi zimqoka njengezempilo, ezokuphepha, izitolo zokudla, amabhange nabacoshela izindaba.

Kwathi uma kucaca ukuthi ukutheleleka kwabantu kuyadlanga, lesi sikhathi sokuvalwa kwezwe selulwa njengoba namhlanje izwe lisavaliwe ngokwesigaba sokuqala. 

Umphumela waloku uyaziwa njengoba umnotho wehle ngo-7% ngo-2020 kanti imisebenzi ephelile iwu-2 million.

Yize kwenzekile loku kodwa akuyona yonke into eyonakele ohlangothini lomnotho ngenxa yokuvalwa kwezwe njengoba kukhona amathuba amasha aqhamukile.  

Yingakho namhlanje siwuMbele sinqume ukuqhakambisa futhi sibungaze osomabhizinisi ababone ithuba ngenkathi izwe livaliwe basungula amabhizinisi noma bashintsha unyawo emabhizinisi abebenawo.  

LaboSIBINDIGIDI baqhamuka emikhakheni enhlobonhlobo njengoba kukhona ngisho osembonini yotshwala.

Sike sazibika izindaba zabo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kanti namhlanje siyaphinda siyazishicilela ngenhloso yokukhuthaza abanye osomabhizinisi nalabo abaphelelwa yithemba ngenxa yendlela izinto ezenzeke ngayo ngalesi sikhathi.  

Ngale kwalezi zindaba esizishicilele, ungavakashela i-YouTube channel yethu Umbele TV uzizwele bexoxa indaba yabo.  

Ama-video abo uzowathola lapha: 

https://youtu.be/eH4rn9H6Lqg

https://youtu.be/-weqqXNWTwo

https://youtu.be/WGxtHzMhKDg

https://youtu.be/hCzJGDJpgUA

https://youtu.be/ol5HLX1aJUY

https://youtu.be/9KJequGD36g

https://youtu.be/WUWdEBI685c

https://youtu.be/bmylIayUjUE

https://youtu.be/s7zdu3FZgHM

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page