Umnotho waseNingizimu Afrika wehle ngo-7% ngo-2020 uma kuqhathaniswa nango-2019. Loku kuvezwe yizibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto. Lokhu kungenxa yokuhlasela kweCOVID-19 okuthikameze umnotho kuvalwa izwe. Ithe loku yikona kwehla komnotho okukhulu kunakho konke ngonyaka owodwa kusukela ngo-1946. Imboni yezokukhiqiza naleyo yezitolo, ukudayiswa kwezimoto, ezokudla nezindawo zokuhlala zithe ukusiza kancane njengoba zenze ukuthi umnotho ukhule ngo-1.5% ngekota yokugcina ka-2020. Imboni okuyihambele kahle ngeyozolimo, yona ekhule ngo-13.1% ngonyaka odlule.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page