I-Transnet nophiko labaseshi iSpecial Investigating Unit (i-SIU) sebefake isicelo enkantolo sokuthi kubuyekezwe inkontileka futhi kumiswe izinkontileka ezine ezasayinwa yile nkampani ngo-2014 zokuthenga amaguzu awu-1 064 nadla uR54 billion. Kuthiwa lena ngenye yemisebenzi emikhulu eyenziwa yibhizinisi likahulumeni. Lezi zinkontileka zasayinwa neBombardier Transportation South Africa, iChina South Rail (esibizwa ngeCRRC E-Loco Supply), iChina North Rail (esibizwa ngeCNR Rolling Stock South Africa) neGeneral Electric South Africa Technologies. I-Transnet neSIU bathi emaphepheni abawafake enkantolo ukuthengwa kwalamaguzu kwenziwa kusethenziswa uhlaka olwalungenziwanga kahle olwaveza ukuthi kunesidingo sawo kanti futhi bathi imithetho, imiyalelo kahulumeni nemigomo yale nkampani yashaywa indiva ngesikhathi kukhishwa la mathenda, kusayinwa izinkontileka futhi kukhokhelwa lezi zinkampani ezine. Ngo-2018 iTransnet izamile ukuxoxisana nalezi zinkampani ukulungisa umonakalo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya nokungakho isidlulele enkantolo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page