UNksz uTracy Mhlongo, umsunguli weTracy Cosmetics

Izithombe: Zithunyelwe

Inselelo yokungatholi imikhiqizo ezwana nesikhumba sakhe imholele ekuqaleni ibhizinisi elikhiqiza izimonyo. UNOKWANDA NCWANE uxoxe naye

UKUTHOKOZISWA yimiphumela yezimonyo azithakele zona ngemva kokugqigqa kodokotela besikhumba engasizakali kumgqugquzele ukuthi asize nabanye abanenkinga yesikhumba esizwelayo.

UNksz uTracy Mhlongo, 26, uwumnikazi weTracy Cosmetics, inkampani ekhiqiza izinto zokugcoba umzimba, ikakhulukazi zalabo abanesikhumba esizwelayo, ezithakwe ngamafutha namakhambi emvelo. 

“Ngikhula benginesikhumba esizwelayo kakhulu, ngagqigqa kodokotela besikhumba ngaphinde ngazama cishe yonke imikhiqizo kepha bengingawutholi umphumela engiwufunayo. Kuthe ngo-2016 ngaqhamuka nomqondo wokuzikhiqizela izinto zokugcoba umzimba ezizoqondana nenkinga yami yesikhumba. Ngibe sengixoxisana (nesithandwa sami nesawuthokozela) lo mqondo,” kusho le ntokazi eyazalelwa eXobho, yakhulela ePinetown kanti isizinze eGoli. 

“Sibe sesixoxisana nongoti abakwazile ukusisiza. Imikhiqizo ngiyizame kimina uqobo izinyanga ezimbalwa. Imiphumela yangithokozisa kakhulu. Ngibe sengibona ukuthi cishe akumina ngedwa obhekene nale nkinga, laqala kanjalo-ke ibhizinisi,” kulanda uNksz uMhlongo, owenza izifundo ze-shipping eSA Maritime School.

Uthi imali yokuqala ibhizinisi wayithola kumuntu azoshada nayemyeni. Yize iTracy Cosmetics ayisungula ngo-2016 kodwa ayibanga nesasasa ayelilindele, waze wacishe waphosa ithawula. 

Imikhiqizo yakhe ingasetshenziswa ngabesifazane nabesilisa. Iqale ukuthakaselwa ekuqaleni konyaka odlule, nokuyilapho eqale khona ukubona kungena imali. “I-Tracy Cosmetics inemikhiqizo eyisikhombisa okwamanje okubalwa kuyona i-day moisturiser, i-night concentrate, ne-skin restorer mask, egxile ekususeni amabala okushiswa yilanga, izinduna nokunye ebusweni. Kuphinde kube khona i-body cream, i-stretch mark remover oil, i-kiwi remover ne-hair food, yona egxile ekususeni imibandamu ekhanda, iphinde ikhulise izinwele.

Imikhiqizo yaseTracy Cosmetics

“Ngenyanga sidayisa amakhulu ngamakhulu emikhiqizo, kanti ohamba phambili nodayisa kakhulu yi-stretch mark remover oil, yiwona mkhiqizo ophela ngokuphazima kweso,” kulanda uNksz uMhlongo.

Nakuba ibhizinisi eliphethe yedwa kepha unabantu abamlulekayo ngezinto ezithize ezithinta lona ngqo, kanti futhi unabantu abamdayisela imikhiqizo abayisishiyagalombili, abahlanu okungabaseNingizimu Afrika nabathathu abaseBotswana, eSwazini naseLesotho.

Uthi ukuba nenqwaba yabantu abafuna ukumdayisela imikhiqizo yakhe nokuzwa ngemiphumela emihle emakhasimendeni kumenza asebenze ngokuzikhandla. 

“Ukuba nenqwaba yamakhasimende avela ezwenikazi i-Afrika yikona okusangijabulise kakhulu selokhu ngaqala leli bhizinisi,” kusho yena. 

Esinye sezifiso zakhe ezinkulu wukwandisa imikhiqizo yakhe, ikakhulukazi leyo ekhulisa nenakekela izinwele nenakekela isikhumba sezingane.”

Instagram: tracycosmetics

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page