INKAMPANI yezokumbiwa phansi i-Implats ithi ilindele ukuthi inzuzo inyuke ngo-318% kuya ku-338% noma phakathi kukaR14.1 billion noR14.7 billion, isuka kuR3.3 billion kuhhafu wonyaka wezimali ophele ngoDisemba 31. Le nkampani ekhiqiza i-platinum ithi imali engenile ngesheya lilinye ibheke ukuthi ikhuphuke ngo316% kuya ku336% noma ngo-1 812c no-1 899c isheya kanti ngesikhathi esifanayo ngonyaka wezimali odlule le mali yayingu-436c. I-Implats ithi amabhuku ayo abengakabuyekezwa ngabacwaningimabhuku bangaphandle.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page