UNksz uSindile Ramabele umsunguli weVexx Footwear

Izithombe: Zithunyelwe

Uqale ibhizinisi lamateki ezama enye into angayidayisa ngale kwezimpahla zokugqoka. Abengakulindele wukuthi azoba nesasasa elingaka. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

NGENKATHI izwe livaliwe uNksz uSindile Ramabele, oyi-fashion designer, wafikelwa umcabango wokuthi abantu besifazane abekho embonini yokukhiqiza amateki. Okunye akucabanga ukuthi alikho iteki okuthiwa elaseSoweto.

Liqale kanjalo-ke ngo-Okthoba ibhizinisi lamateki, okumanje athengwa ubuthaphuthaphu, iVexx Footwear.

“Ngesikhathi izwe livaliwe ngoba ngiyi-fashion designer, ngiphila ngemali yabanye abantu, abantu bahoxisa ama-oda ababewafakile ezingubo, ngasala ngivalekile; ngakho kwakumele ngicabange enye indlela engingaphila ngayo. Ngase ngenza ucwaningo ngeBathu (iteki lodumo likaTheo Baloyi). Ngaqaphela ukuthi amantombazane awangeni kulo mkhakha, ngase ngithi awuthi ngizame ngizovulela iminyango amantombazane amancane,” kusho yena.

Iteki laseSoweto iVexx

“Ngithe angizame inhlanhla ngizame nento ezongenza ngihluke futhi ngifuna kube naneteki laseSoweto kodwa ngoba bengisafuna ukuzwa amanzi ngobhoko, yingakho ngingenayo imibala eminingi. Yize ngangingazingabazi kodwa ngangingazi ukuthi abantu bazokwamukela kanjani. Ngithe sengihlanganisile, ngase ngifaka izithombe ngabuza abantu ukuthi bakulungele yini ukuba neteki laseSoweto. Ngangenze amapheya awu-10, engangithi ngizokhangisa ngawo kodwa avele aphela wonke,” kusho uNksz uRamabele.  Kumapheya awu-100, usedayise acela kwawu-70 kanti ipheya lilinye libiza uR850. Uqashe abantu ababili abamsiza ngokukhangisa ezinkundleni zokuxhumana. Inkampani ayisebenzisayo ukukhiqiza iseThekwini kodwa uthi ubheka ekwelinye izwe ezokwazi ukukhiqiza amapheya amaningi ngoba okwamanje kuthatha isikhathi.

I-Vexx Footwear ihamba ubuthaphuthaphu

UNksz uRamabele uneminyaka ewu-26 kanti uzalwe eProtea Glen, eSoweto.  Emva kokudideka kancane ukuthi afundeleni uma eqeda isikole ngoba elandela abangani bakhe, wagcina ekhethe loku kusukela ebuncaneni bakhe ayekuzwa ngaphakathi, i-fashion design. Wenza i-diploma eSewAfrica Fashion College.

Uqale ukuzisebenza ngo-2016 emva kokuphothula iziqu zakhe. “Ngiyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wami nanokuzikhandla kwami. Ngiyakujabulela ukuthi angigcinanga nje ngokucabanga kodwa ngisukumile ngenza, ngazama inhlanhla. Isipiliyoni sokusebenza kule mboni iminyaka emine singisize kakhulu, ngakho loku abantu abakubonayo akuwona nje umsebenzi wezinyanga ezine,” kusho yena. 

Mayelana nezinselelo, uthi kumhluphile ukuthi wuyena yedwa kubo okulo mkhakha nokusho ukuthi ubezifundela yonke into kanjalo nokusebenza nabantu abathanda izinto ezehlukene.

“Enye into angisiye umuntu wocingo mina kodwa kudingeke ukuthi ngiyijwayele indaba yocingo, ngiqonde ukuthi kumele ngilusebenzise ukuze ngikhangise umsebenzi wami, ngiphendule imibuzo yabantu. Kudingeke futhi ngithole nomuntu ozongiluleka ngendaba yokuphatha imali,” kusho uNksz uRamabele.

Okwamanje unesitolo esitholakala kwi-internet kodwa usezinhlelweni sokuvula isitolo abantu abangakwazi ukuya kuso bona siqu sabo ngoba uthi kusekhona abamanqika ukuthenga ngobuchwepheshe. Uthi angajabula uma kungaphela lo nyaka esevule izitolo ezintathu. 

Eluleka abafisa ukuzisebenza, uthi abazethembe futhi bahlome ngawo wonke amandla ngoba kulukhuni. 

Instagram: vexxfootwear

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page