Isikhulu esiphezulu se-African Bank uNksz uBasani Maluleke sisulile kulesi sikhundla. Sizogcina kuso ekupheleni kuka-Ephreli.  UNksz uMaluleke usethole umsebenzi kwenye indawo kanti leli bhange seliqoke uMnu uGustav Raubenheimer njengesikhulu esiphezulu esibambile. UNksz uMaluleke ubenesandla esikhulu ekuvuseleleni nasekuthuthukiseni leli bhange eminyakeni emithathu edlule. URaubenheimer uyisikhulu esibhekelele izimali kuleli bhange.  Usihlalo webhodi ye-African Bank uMnu uThabo Dloti uthe: “Siyamethemba uGustav ukuthi uzowuphatha kahle umsebenzi bebambisene nezinye izikhulu kuze kube sivala isikhala. Siyambonga ngokuvuma ukuphatha lesi sikhundla okwesikhashana. Ithimba labaphathi liholwa nguBasani lakhe isisekelo esiqinile inkampani ezokwazi ukuqhubeka naso ukuthuthukisa impilo yesibasebenzelayo futhi iqhamuke nezindlela ezintsha zokuhlinzeka imali.”

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page