UNksz uLungile Mbili ungumnikazi wenkampani ekhiqiza imidlalo yethelevishini Umlando Creative

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuphokophela kumenze wakwazi ukuveza izindaba zabantu ngeso lomthwebuli ogxile ekukhiqizeni amafilimu. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngothando lwekhamera

WAHLULA umndeni wakhe uzama ukumkhipha emkhakheni wezobuciko owesifazane osenenkampani ekhiqiza imidlalo yethelevishini. UNksz uLungile Mbili ungumsunguli wenkampani Umlando Creative.

Le nkampani ayigcini ngokukhiqiza nokudidiyela imidlalo kodwa isivulele nabanye amathuba okuqeqeshwa kulo mkhakha. UNksz uMbili, oneminyaka ewu-31,  uthe umndeni wakhe wawungayamukeli indaba yokungena emkhakheni wezamafilimu. Kwadingeka ukuthi ayofunda ngenkani i-Electrical Engineering ukuze ajabulise umndeni wakhe.

“Ekhaya babengakholwa ukuthi umsebenzi wokushutha ungangiphilisa. Ngaphoqwa ukuyofundela i-Electrical Engineering eMfolozi TVET College ngo-2012. Ngafunda isikhashana ngavula ikilasi lokulingisa. Ngagcina ngixoshwa ngoba bengingasawunakile umsebenzi wesikole, ngilibele yindaba yokulingisa,” kusho yena ehleka.

Uthe ngenkathi eqeda u-matric eMdumiseni High eNewcastle, wayevele azi ukuthi iphupho lakhe wukusebenza ngamakhamera. Wabhalisa eTshwane University of Technology ukwenza izifundo zeVirtual Broadcasting and Media Studies. Washiya phakathi kulezi zifundo ngenxa yokuswela imali.

“Ekhaya bekusebenza umfowethu kuphela, kunezingane eziyisikhombisa (ezondliwa wuyena). Kwadingeka (ukuthi) ngishiye phakathi ukufunda ngoba naye ubengenayo imali yokungikhokhela. Nokho bengazi kahle ukuthi ukusebenza ngamakhamera yikona engikuthandayo,” kulanda yena.

Ngo-2010 uNksz uMbili wavula inkampani yokudidiyela iRolling Stars Pictures. Washutha ifilimu eyodwa ngaphansi kwale nkampani, nokho engazange ikhonjiswe ndawo. UNksz uMbili oshutha nezithombe, athe kona akakufundelanga, ubuye waqeqeshwa esikoleni esifundisa ngobuciko namafilimu i-AFDA, okuyilapho athi wathola khona ulwazi lwezamafilimu nethelevishini.

UNksz uMbili ‘edlalisa ifilimu’

Okwenze lacaca kahle iphupho lakhe lokuba kulo mkhakha wukuhlangana noMnu u-Edwin Mncwango, umphathi we-1KZNTV, isiteshi sethelevishini esizinze eRichards Bay.

Uthe kwaqondana nokuthi bebengenabo abantu abazoshutha kulesi siteshi, wangena kanjalo. Ngo-2016 washutha uhlelo i-The Next Billionaire, olugxile kosomabhizinisi abasafufusa. Ukhiqiza nohlelo lwezemidlalo kulesi siteshi. Okwamanje uhlela ukudidiyela olwamaciko, athe uzolidayisela iziteshi zethelevishini.

“Ngibe nezinselelo ngishutha uhlelo losomabhizinisi njengoba ngashonelwa ubaba ngesonto lokuqala ngiqalile. Angizange ngiphele amandla kodwa ngalwenza uhlelo ngaluqeda. Ukusebenza kwami e-1KZNTV yikona okunginikeze ithuba lokufunda kabanzi ngezethelevishini,” kusho uNksz uMbili.

Uthe ngo-2016 waba nenhlanhla yokuxhaswa wuMasipala iKing Cetshwayo, wakwazi ukuthenga amakhamera omsebenzi wakhe. Useqashe abantu abangaphezu kwabayisihlanu, abamsiza kulo msebenzi.

Ngo-2018 wathola ithuba lokuya eSweden ukuyocobelana ngolwazi nabanye kulo mkhakha. Echaza ngokumenza athande ukusebenza ngamakhamera, uthe yingoba ukwazi ukuveza umlando ngempilo yabantu. Ukholwa wukuthi unesiphiwo sokuphilisa abantu ngokuveza umlando nezindaba ngekhamera.

Ngaphezu kokudidiyela, uphinde ashuthe imicimbi nezikhangiso zosomabhizinisi. Ukusebenza nosomabhizinisi abasafufusa kwenze abone isidingo sokwenza umcimbi wokubaklomelisa. Usanda kwenza umcimbi i-The Next Billionaire Business Awards.

UNksz uMbili, ogcizelele ukuthi akakukhonzile ukushuthwa, uthe okumjabulisayo wukuveza akucabangayo ngeso lomthwebuli.

Facebook: Umlando Creatives

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page