Uhulumeni neNedbank bakhiphe uR40 million ukusiza ukuvuselela abadayisa izithelo

UMNYANGO wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, ngokubambisana neNedbank, usuzibophezele ekulekeleleni abadayisi bezithelo nemifino abawu-40 000 ngoR40 million ukuvuselela amabhizinisi abo. 

Umdayisi ngamunye uzohlomula ngomnikelo kaR1 000 ukuze athenge impahla. Loku kwenziwa ngaphansi kohlelo lo mnyango, olwethulwa ekuqaleni kwalo nyaka olugxile ekusizeni abadayisi basemalokishini nasemakhaya, iTownship and Rural Enterprises Programme (iTREP).

Ephawula ngalolu hlelo uNgqongqoshe wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane uNksz uKhumbudzo Ntshavheni, uthe: “Kusukela ngoMashi nonyaka umnyango wethule izinhlelo zokweseka osomabhizinisi abancane ukuze baphungule umthwalo odalwe wumphumela omubi wokuhlasela kobhubhane (iCOVID-19), okukhona kuzona neTREP. Lolu hlelo lugxile ekwesekeni amabhizinisi asemalokishini nasezindaweni zasemakhaya namabhizinisi apatanisayo ukuthi avuselele umsebenzi futhi azithuthukise njengoba izwe lizama ukuvuselela umnotho.”

UNksz uKhumbudzo Ntshavheni uNgqongqoshe wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane

Ngalolu hlelo kuzanywa ukuthi kungashiywa ngaphandle osomabhizinisi okuwukuthi amabhizinisi abo awasiyo ingxenye yomnotho “omkhulu” njengoba kunezinhlelo eziningi zokusiza. 

“Uma kukhulunywa ngomphumela (omubi) weCOVID-19 emnothweni kugxilwa ohlotsheni lwamabhizinisi amakhulu kanti namabhizinisi apatanisayo futhi angesiyo ingxenye yomnotho omkhulu ashayeke kakhulu,” kusho uMnu uCiko Thomas, i-Group Managing Executive, Retail and Business Banking eNedbank.

Wengeze ngokuthi nakuba lolu hlobo lwamabhizinisi lungolwabantu abapatinasayo futhi abadayisela ukuthi baphile kodwa nabo bamqoka uma kukhulunywa ngokuvuselela umnotho futhi uhulumeni nemboni ezimele kumele balekelele ekutheni bavuke bazithathe. 

UMnu uCiko Thomas, i-Group Managing Executive, Retail and Business Banking eNedbank

Abafisa ukuthola usizo bangafaka izicelo ngezindlela ezimbili. Okokuqala kumele babhalise kwi-website yamabhizinisi amancane, bagcwalise ifomu elitholakala lapho kanti kuzodingeka imininingwane yepasi nemvume yokudayisa kamasipala.

Uma sebebhalisile umdayisi ngamunye uzothola imiyalelo okumele ayilandele ukufaka isicelo sokuxhaswa, nazokwenza kwiselula ngokushayela u *120001*# bese ekhetha unombolo 6, nozobe uthi akafake isicelo bese eqhubeka nokulandela imiyalelo azonikwa yona aze aqede.

Abaphumelele bazofakelwa uR1 000 kwi-mobile wallet yaseNedbank MobiMoney, nabazokwazi ukukhokhela impahla ngayo ngaphandle kokukhipha imali.  – Intatheli yoMbele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page