UNksz uTsakani Maluleke oqophe umlando ngokuba wuMcwaningimabhuku-Jikelele wokuqala wesifazane

Isithombe: Sithunyelwe

Useqokwe ngokusemthethweni uMcwaningimabhuku-Jikelele omusha nongowesifazane wokuqala ukuphatha lesi sikhundla

UMENGAMELI uCyril Ramaphosa usekuqinisekisile ukuthi uNksz uTsakani Maluleke uzoba wuMcwaningimabhuku-Jikelele kusukela ngoDisemba 1 kuze kuphele iminyaka eyisikhombisa, isikhathi abanikwa sona abahola leli hhovisi. 

UNksz uMaluleke ubeyiphini loMcwaningimabhuku-Jikelele iminyaka eyisikhombisa edlule njengoba ebesiza uMnu uKimi Makwetu, osanda kudlula emhlabeni. Nasekubeni yiphini, wayeqophe umlando ngokuba ngowesifazane wokuqala kuleso sikhundla.

Njengephini loMcwaningimabhuku-Jikelele, ubefana nesikhulu esiphezulu saleli hhovisi, kunguye obhekelele ukuthi izinto zenziwa ngononina nsuku zonke futhi ubenomsebenzi wokuqinisekisa ukuthuthukiswa kwamakhono kulesi sikhungo esinezisebenzi eziwu-3 600 ezweni lonke.

Ephawula ngokuqokwa kwakhe, uNksz uMaluleke ubonge uRamaphosa nePhalamende ngokumnika ithuba lokuqhubeka nokufaka isandla ekuqiniseni amaxhama ombuso wentando yabantu.

“Angikuthathi kancane ukungithemba kwabo ekutheni ngihole leli hhovisi lokucwaningwa kwamabhuku ezweni lonke, ngikhulise ukuzimela kwalo, ubuqotho nokwenza umsebenzi wethu njengokusho koMthethosisekelo; ngaphandle kokwesaba nokwenzelela,” kusho yena.

UNksz Maluleke unamava ekuphatheni ezikhungweni zikahulumeni nasembonini ezimele njengoba eke wasebenza nasezindaweni ezifana ne-Eastern Cape Development Corporation ne-Izingwe Holdings.

Uzalelwe eSoshanguve, ePitoli, kanti ngokomsebenzi uyi-chartered accountant eyaqeqeshelwa lo msebenzi e-University of Cape Town. Uneziqu zeBCom Accounting, aziphothula ngo-1996, kwathi ngonyaka olandelayo wathola iPostgraduate Diploma in Accountancy.

Ubambe iqhaza ekuletheni uguquko kulo mkhakha wabacwaningimabhuku njengoba aba nesandla nasekusungulweni kwezinhlangano ezifana ne-Advancement of Black Accountants of Southern Africa, ake aba wumengameli wayo; iCA Charter Council, onhloso yayo wukwandisa isibalo sabantu abamnyama kule mboni; ne-African Women Chartered Accountants, eyasungulelwa ukweseka nokugqugquzela ukuthuthukiswa kwama-Chartered Accountants abesifazane abamnyama. 

Njengamanje uNksz uMaluleke ungusihlalo weSouth African Institute of Chartered Accountants enamalungu awu-36 000. – Intatheli yoMbele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page