Isithombe: Sithunyelwe

INingizimu Afrika iyalila ngoMcwaningimabhuku-Jikelele obeyisisebenzi esiqotho nesithembekile. USLINDILE KHANYILE uyabika

AKASEKHO emhlabeni uMcwaningimabhuku-Jikelele obese kungasensukuzatshwala ehle kulesi sikhundla njengoba uMnu uKimi Makwetu ebeseyiqedile iminyaka yakhe eyisikhombisa, ngaphambi kokuthi amatomu athathwe wuNksz uTsakani Maluleke.

Okhulumela leli hhovisi, uMnu u-Africa Boso, uthe uMakwetu ushonele esibhedlela kanti wayetholwe enomdlavuza wamaphaphu ngo-2018. UBoso uthe bakhalisana nomndeni kaMakwetu ngalesi sikhathi, nathe uzokhipha imininingwane ngokuhamba kwesikhathi ngokuthi bazomkhumbula kanjani lo mholi.

UMakwetu, obeneminyaka ewu-54, wathatha lo msebenzi emva kukaMnu uTerence Nombembe, owabanguMcwaningimabhuku-Jikelele wokuqala omnyama. 

Ebhonga emswaneni, uMengameli uCyril Ramaphosa uthe uMakwetu usebenzele izwe ngokuzinikela, ubuqotho nokuthembeka.

UDkt u-Emmanuel Ngcobo, uSihlalo weChartered Institute of Government Finance Audit and Risk Officers, uthe uMakwetu uhole ihhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele ngesikhathi ebesinzima kakhulu komasipala ezweni.

“Akavezanga nje inkohlakalo kodwa uveze nokungaziphathi kahle kwalabo abasebenzise imali yomphakathi ukuzihlomulisa bona kunokuthi umphakathi uthole izidingo. Ukwenze konke loku ngenkathi elwa nesifo somdlavuza – iNingizimu Afrika iyabonga kakhulu ngokuzinikela nangokuzidela kwakhe ukusebenzela izwe lethu. Sengathi angaphumula ngokuthula, uNkulunkulu aduduze umndeni wakhe ngalesi sikhathi,” kusho uDkt uNgcobo.

UKhomishana weKhomishini yokuNcintisana uMnu uTembinkosi Bonakele uthe uMakwetu uqhubeke nokuphatha leli hhovisi ngobunono elidume ngabo.

 “UMakwetu ubengomunye wabantu abebenamandla kodwa futhi bekwenza ngokuthula ukulwa nenkohlakalo nokungaphathwa ngendlela osekudlangile kuzona zonke izinhlaka zikahulumeni. Ube yithemba ngesikhathi kwehla ukuthenjwa kwezinhlaka zikahulumeni futhi ube yisisebenzi esiyisibonelo esihle esisebenze ngobuqotho,” kusho uBonakele. 

UMnu uSandile Zungu, uMengameli weBlack Business Council, uthe uMakwetu ubengesinye sezisebenzi zikahulumeni ebezihlonishwa kakhulu futhi ezikhombisa ukuzidela nesibindi.

“Uhole ukubuyekezwa komthetho olawula ukucwaningwa kwamabhuku nokunikeze ihhovisi lakhe amandla athe xaxa ukulwa nenkohlakalo kuhulumeni. (SiyiBBC) sidlulisa amazwi enduduzo emndenini wakhe, uhulumeni waseNingizimu Afrika, (abalingani) ehhovisi kanjalo nemboni yonke yabacwaningimabhuku,” kusho yena.

UMakwetu uzalelwe eKapa kanti ubeyi-chartered accountant. Wafunda e-University of Cape Town kanti ubeneziqu ze-BCompt Honours azithola e-Unisa ngo1997. Waqala ukusebenza eStandard Bank kanti ezinye izinkampani azisebenzele yiNampak, yiDeloitte, yiLiberty noMetropolitan Life.

UMakwetu waba yiphini likaMcwaningimabhuku-Jikelele iminyaka eyisithupha ngaphambi kokuqokelwa kulesi sikhundla.

Ubewumlandeli wokuqina weKaizer Chiefs, i-jazz neRnB. Ushiye emhlabeni umkakhe nabantwana abathathu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page