Isikhulu esiphezulu eMTN uMnu uRalph Mupita

Isithombe: Sithunyelwe

U-MTN uthi iCOVID-19 iyilethele okuhle nokubi

INKAMPANI yezokuxhumana kuleli iMTN ikhiphe umbiko wekota yesithathu ephele ngoSepthemba 30; lapho iveze khona ukuthi isibalo samakhasimende ayo sikhule ngamakhasimende awu-12 million, safinyelela ku-273 million emazweni awu-21 esebenza kuwona. 

Amakhasimende asebenzisa i-data akhule ngo-5.3 million afinyelela ku-107.2 million; kwathi asebenzisa iMTN Mobile Money anyuke ngo-3.5 million, afinyelela ku-41.8 million.

Isikhulu esiphezulu eMTN uMnu uRalph Mupita sithe: “Njengoba iCOVID-19 iqhubeka nokuba nomthelela ezimpilweni zabantu kanjalo nasemisebenzini, sisebenze kahle futhi sikwazile ukumelana nesimo. Yize kuseyinselelo ukusebenza kulesi simo kodwa uyancomeka umsebenzi wethu kule kota yesithathu ka-2020 njengoba kuqhubekile ukukhula kwesibalo samakhasimende nemali engenile kunobesikubonile ngohhafu wokuqala wonyaka ka-2020,” kusho yena.

UMupita uthe baqhubekile nokugxila ekuthuthukiseni ingqalasizinda yabo; njengoba kunoR16.1 bilion abawubekele kona, nathe bakwazile ukuqhubeka nako ngesikhathi sekuqala kuxegiswa imithetho yokuvalwa kwezwe.

Uthe le miphumela emihle idalwe nawukuqhuba kahle kwamazwe lapho benamakhasimende amaningi khona njengoba ethe iMTN South Africa iyaqhubeka nomsebenzi omuhle wokuguqula izinto.

“Njengoba siqhubeka nokuzama ukumelana nomthelela walolu bhubhane siyaqhubeka nokugxila kubantu bethu, amakhasimende ethu, ingqalasizinda kanjalo nokuphucula indlela esisebenza ngayo nabo bonke esisebenzisana nabo. Sibugadile ubungozi kodwa futhi asilibele nangamathuba aqhamukayo ngenxa yeCOVID-19, ikakhulukazi isidingo sokuthi izinto zenziwe ngobuchwepheshe,” kusho yena.

UMupita uthe sebekuphothulile ukudayiswa kwamasheya abo kwiJumia, nokubangenisele uR2.3 billion, kanti eMTN Zambia badayisele abantu bakhona u-8%, nokungenise uR204 million.

ENingizimu Afrika bathe imiphumela iphazamisekile ngenxa yokuphela kwenkontileka abebenayo noTelkom. – Intatheli yoMbele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page