UNksz uVhongani Shumba umnikazi we-mi butter

Izithombe: Zithunyelwe

Oneminyaka eqala amabhizinisi, abuye awashiye phakathi useze walithola alizwa ngaphakathi njengoba manje ibhotela lakhe elixubile selitholakala ezweni lonke. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAQALA enebhizinisi elihlanganisa abantu abasuke befuna umaqondana nokwathi maduze emva kwaloko waqala elokuba nomgqomo emotweni ngoba ebona isidingo salo ngesikhathi indodana yakhe isencane.

Okwalandela lapho waba nebhizinisi lokufunela abantu abasuke befuna abasebenza endlini kodwa nalo emva kweminyaka emibili emithathu kwaphela uthando nomdlandla. Wonke la mabhizinisi ubenawo phakathi kuka-2007 no-2015.

Kodwa ngo-2016, uNksz uVhongani Shumba ugcine emtholile “umaqondana” owakhe kwezebhizinisi ngesikhathi esungula ibhizinisi lebhotela elixube izinhlobo, i-mi butter.

Leli bhotela elingafani najwayelekile ligabe ngokuthi elinye ulithola lixutshwe nama-herbs, elinye linogaligi, elinye linosawoti wolwandle no-black pepper, elinoju ne-cinnamon, elinobhekeni, elinopelepele nezinye izinhlobo axuba nazo. Sezizonke izinhlobo zebhotela azidayisayo ziwu-10.

Ibhotela le-mi butter lithakwe nge-sea salt & blackpepper, lemon & blackpepper, Himalayan crystal clear salt & blackpepper nokunye

UNksz uShumba uthi njengomuntu olikhonzile ibhodwe umqondo waleli bhizinisi wamfikela ebuka ezinye zezinhlelo zokupheka kwithelevishini, nalapho ezwa umethuli esho ukuthi ibhotela uyakwazi ukuthi ulixube nezinye izithako zokunandisa.

“Ngachazeka uma ngizwa loko, ngase ngithi awuthi kengikuzame lokhu ngoba vele ngiwumuntu obehlale ewatshalile ama-herbs. Ngakuzama loku, kwahlangana kahle; ngase ngiloku ngizama nezinye izinhlobo,” kuchaza yena.

“Ukwazi ukulenza noma yini leli bhotela lethu. Ungaligcoba ngendlela ejwayelekile, upheke ngalo noma unonge ngalo. Kukhona osanda kungithumelela i-video elisebenzise njenge-sauce,” kusho uNksz uShumba.

UNksz uShumba udabuka eLimpopo kodwa uzinze eGauteng ngenxa yomsebenzi. Eqala leli bhotela belitholaka eGauteng kuphela lapho ebediliva khona kodwa manje uyalithola nanoma ngabe kuphi ezweni ngoba kukhona inkampani abasebenza nayo ebasabalaliselayo.

Okwamanje leli yibhizinisi lakhe ulenza eceleni njengoba esebenza ophikweni lwezokukhangisa kwenye yezinkampani zikahulumeni. Njengoba umsebenzi ukhula nje, ufisa ukuthi kuphele unyaka ozayo esegxile kuyona kuphela i-mi butter.

“Kuyisifiso sami ukuthi ngelinye ilanga kube nesitolo enxanxatheleni yezitolo lapho ungakwazi ukuvele ufike nje uthenge ibhotela lakho. Ngiyafisa nokuthi ngigcine sengitholakala nakwamanye amazwe e-Afrika njengoba bekhona abantu abake basibuze ngalo emazweni afana no-Angola, Botswana, Tanzania neeLesotho,” kuphetha uNksz uShumba.

Okwamanje usebenza nodadewabo nendodana yakhe uma umsebenzi umningi kakhulu. Ibhodlela elilodwa lebhotela eliwu-260g libiza uR80.

Instagram: @welovemibutter

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page