Izinyunyana zishaya amakhala ngesabelomali samaphakathi nonyaka

Izithombe: Zithunyelwe

Izinyunyana zithi yimbudane ukuthi kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwazo nohulumeni mayelana nokungayinyusi imiholo yezisebenzi zikahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

AZIKHO izingxoxo eziqhubekayo phakathi kukahulumeni nezinyunyana mayelana nokumisa ukunyusa imiholo yezisebenzi zikahulumeni futhi ngeke zibe khona uhulumeni engakasifezi sonke isivumelwano sokunyuswa kwemiholo esasayinwa ngo-2018.

Isho kanje imifelandawonye yezinyunyana iCosatu neSaftu ngesikhathi iphawula ngesabelomali samaphakathi nonyaka wezimali esethulwe wuNgongqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni izolo. 

UMboweni uthe esinye sezinyathelo okuzomele sithathwe wukuphungula umthwalo wokushoda kwemali izwe elibhekene nawo ukuthi kungaqhubeki ukunyuka kwemali yezisebenzi zikahulumeni; nathe kule minyaka emihlanu edlule ibinyuka okungenani ngo-7.2%, nokungaphezulu kakhulu kwamandla emali. 

Uthe kunezingxoxo phakathi komNyango obhekelele ukuqashwa kwezisebenzi zikahulumeni nezinyunyana ngaloku.

Esithangamini nabezindaba emva kokwethula isabelomali, uMboweni uthe akathandi ukwanda ngalezi zingxoxo ngoba yinto eqondene noNgqongqoshe uMnu uSenzo Mchunu kodwa wathi uyathemba ukuthi wonke umuntu uyasiqonda isimo.

Engeza kulokhu uMqondisi-jikelele emNyangweni wezeziMali uMnu uDondo Mogajane uthe kusukela ekuqaleni konyaka usho uhulumeni ukuthi awunayo imali yokuqhubeka ngale ndlela okwenzeka ngayo njengamanje. 

“Wonke umuntu kumele abuzwe ubuhlungu ngisho nabaholi bepolitiki. Ake siyekele izingxoxo eziqhubekayo,” kusho uMogajane.

Kodwa iCosatu neSaftu bathe kungamanga ukuthi seziqalile izingxoxo.

UMnu uSizwe Pamla, okhulumela iCosatu, uthe uhulumeni usuke wazama ukuthi uziqale izingxoxo kodwa banqabile. 

“Babeke isithombe okungesiso (ngesikhathi bethula isabelomali). Singaziqala kanjani izingxoxo ngesivumelwano esisha ekubeni singakaqedi ngesidala? Silinde inkantolo inqume ngalesi esidala, asikwazi ukuxoxa nomuntu ongathembekile,” kusho yena.

UPamla uthe ukuhlasela kweCOVID-19 kutshengise wonke umuntu ukuthi izisebenzi zikahulumeni zibaluleke kangakanani njengoba kuyizona ebezimise izwe emikhakheni eyehlukene kodwa uma sekufanele ziholelwe uhulumeni uhlale efuna ukuzixhaphaza. 

UMnu uSizwe Pamla weCosatu

“Uma uhulumeni engakazenzi izinto ezifana nokunciphisa iminyango kahulumeni, isibalo sezinkampani zikahulumeni nokulokhu etakula izinkampani zikahulumeni ezingasizi ngalutho, ngeke sivume ukuthi akuxhashazwe uthisha ovele engaholi imali etheni. Kunezinkampani zikahulumeni ezifana noSanral noSassa ezibhekelela ithenda eyodwa nje kodwa eziphethwe sengathi yizinkampani ezizimele uma ubheka imihlomulo yazo, nesingekho isidingo sazo. Ake kuqalwe kuncishiswe lapho,” kusho uPamla. 

Ziwu-1.2 million izisebenzi zikahulumeni kanti lona ngunyaka wokugcina wesivumelwano esasayinwa ngo-2018 kodwa uhulumeni ubengakayikhokhi imali yalo nyaka wesithathu. 

UMnu uZwelinzima Vavi weSaftu

UMnu uZwelinzima Vavi, uNobhala-jikelele weSaftu, naye uthe akukho zingxoxo abanazo nohulumeni futhi uthe ngeke zibe khona ingaqediwe indaba yesivumelwano esidala.

Wengeze ngokuthi bahlela isiteleka ngoDisemba 2, ukuzwakalisa ilaka labo.

“Ayikho into esimangazile ngalesi sabelomali nakuba siphoxekile ukuthi uhulumeni uyaqhubeka nokuhluleka ukubuka izinto ngeso lethu ngoba kubonakala sengathi siphila emihlabeni emibili engafani,” kusho yena.

UVavi uthe abaqondi ukuthi uhulumeni ubambelele ekutheni uzokonga kanjani ekubeni izwe libhekene nenkinga yobubha, ukungalingani kwabantu nokuntuleka kwemisebenzi. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page