UNgqongqoshe uMnu uTito Mboweni wethule iMedium-term Budget Policy Statement

Isithombe: Sithunyelwe

Izinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo azisho ukuthi izwe kumele liqhubeke nokucwila ezikweletini. USLINDILE KHANYILE uyabika

ININGIZIMU Afrika ilindele ukuthi imali eyikweletayo inyuke isuka kuR4.1 trillion ngo-2020/21 ifinyelele kuR5.5 trillion ngo-2023/24, nokuzoba ngu-95% wenani lomnotho noma i-gross domestic product (iGDP), lokhu kushiwo wuNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni. 

Ethula isabelomali samaphakathi nonyaka wezimali, uMboweni uthe njengamanje izwe liboleka uR2.1 billion ngosuku, nathe yinto engeke ikwazi ukuthi iqhubeke.  Uthe kumele kuzanywe ngakho konke ukuthi kuliwe nokuthi izwe libishe ezikweletini; nathe kulimaza osomabhizinisi abancane, abantu bakuleli nabantulayo.

Uthe ngo-2009, ngesikhathi imali eyayikweletwa kwakuwu-35% we-GDP, leyo mali yayiwuhlomulisa uhulumeni njengoba irandi lalizala uR1.60 kodwa manje imali ebolekwayo ayibuyi izokhulisa umnotho.

“Kulula ukubona ukuthi kudalwa yini lokho; njengoba siloku siboleka, sikhokha kakhulu. Asiyisebenzisi futhi kwingqalasizinda nokukhulisa umnotho isikhathi eside,” kuchaza yena.

UMboweni uthe kumele kwenziwe konke okusemandleni ukukhuthaza abantu asebephelelwe wumdlandla wokufuna umsebenzi, amabhizinisi nezisebenzi zasemapulazini ezikhiqizela izwe ukudla kanjalo nabasemazweni aphesheya abazi iNingizimu Afrika njengezwe okufanele kutshalwe imali kulona.

UMboweni uthe ezinye zezinto ezishintshile yindlela umsebenzi osuyiyona; nokudalwe wukuhlasela kweCOVID-19, nathe kuzofanele kubonakale nasendleleni okuholelwa ngayo izisebenzi zikahulumeni.

“Abalingani bethu ezimbonini ezizimele bazidelile futhi baze banciphisa imiholo ukuze amabhizinisi aqhubeke. Kule minyaka emihlanu edlule imiholo yezisebenzi zikahulumeni ikhuphuke okungenani ngo-7.2% nokungaphezu kakhulu kwamandla emali. Kule minyaka emihlanu ezayo, kuzomele ikhule kancane impela kunalokhu,” kuxwayisa yena.

UMboweni uthe uNgqongqoshe weZisebenzi zikaHulumeni nokuPhatha nezinyunyana bayabhunga ngaloku. Uthe kulindeleke ukuthi umnotho wehle ngo-7.8% kulo nyaka kanti imali engenile kulindeleke ukuthi ishode ngoR707.8 billion.

Nokho kusukela ngonyaka ozayo babheke ukuthi umnotho ukhule ngo.3.3%;  ngo-1.7% ngo-2022 nango-1.5% ngo-2023.

Emva kwesikhathi kulindwe ukubona ukuthi ngabe uhulumeni uzophinda yini ayitakule inkampani yamabhanoyi, i-SAA, uMboweni uthe le nkampani izosizwa ngoR10.5 billion.

Ukweseka izinhlelo ezimenyezelwe wuMengameli uCyril Ramaphosa emasontweni amabili edlule, uMboweni uthe kunoR12.6 billion kulo nyaka wezimali wokuthi kudalwe imisebenzi. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page