I-Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Group ikhiphe umbiko ngamanani okudla

Izithombe: Zithunyelwe

Kuyagcina kule nyanga ukukhokhwa kukathasi ezibonelelweni zezingane nezaguga njengoba isikhathi esasinqunyelwe zona sesiphelile. Loku kuthiwa kuzozwela njengoba amanani okudla emba eqolo. USLINDILE KHANYILE uyabika

UKUQEDWA kukachatha obufakwe ezibonelelweni zezingane nezabantu abadala kuzokwenza izigidi zabantu zibulawe yindlala futhi kuzolimaza kakhulu abantu besifazane, okuyibona abahlomula kakhulu ngalezi zibonelelo.

Lokhu kushiwo yinhlangano engenzi inzuzo, iPietermaritzburg Economic Justice and Dignity Group (iPMBEJD). Le nhlangano ehlale ibuyekeza amanani okudla ithe lo chatha usize ukuphunga indlala ku-27% wemizi yakuleli.  

Ziwu-12.7 million izingane ezihola isibonelelo bese kuthi abantu abadala abahola impesheni yokuguga bona babe wu-3.6 million.

UMnu uMervyn Abrahams, ohola uhlelo lokubuyekeza amanani okudla ePMBEJD, uthe: “Le mindeni isizobuyela lapho yayikhona ngoMashi futhi kwenzeka loku nje, sisazizwa izidubulo zeCOVID-19. Kunjalo nje ukudla sekunyukile kunakuqala,” kukhala yena.

UMnu uMervyn Abrahams wePMBEJD

I-PMBEJD isanda kukhipha umbiko omusha oveza ukuthi amanani okudla asebiza kanjani manje. Lo mbiko awusabheki nje iMaritzburg kuphela kodwa usufaka iSoweto, i-Alexandra, iTembisa, iHillbrow, iGugulethu, iPhilippi, iKhayelitsha, iDelf, iDunoon, KwaMashu, eMlaza, eSiphingo, inkaba yeTheku naseMtubatuba. 

Ngalo mbiko le nhlangano ibheke izitolo zokudla eziwu-44 namabhusha awu-30 phakathi kuka-Ephreli no-Agasti. Lo mbiko uveze ukuthi ubaskidi wokudla ubiza uR3 808.26 eGoli, eThekwini uwuR3 731.40, eKapa uwuR3 834.10, eSpringbok uwuR3 989.84 bese kuthi eMaritzburg uwuR3 601,38.

Isibonelelo sezingane besinyuswe ngoR500 bese kuthi esabantu abadala sona sanyuswa ngoR250. Uhulumeni usesebenzise uR40 billion ekhokha uchatha kwizibonelelo.

UNksz Julie Smith wePMBJEJD uthe kulindeleke ukuthi amanani okudla aqhubeke nokunyuka ngisho nangesikhathi samaholidi kaKhisimusi, nokusho ukuthi imindeni yabantu abahola kancane izoqhubeka nokungakutholi ukudla okwanele.

“Imali kule mindeni iphelela ekugibeleni ingakaqali nokuthenga ukudla; nokusho ukuthi ithi iqala ithenga ukudla isuke vele imali isishoda. Loku kwenza le mindeni igcine isithenga uhlobo olulodwa lokudla, nokuyilokhu okuthathwa ngokuthi kuyasuthisa kakhulu njengempuphu. Loko kusho ukuthi kukhona uhlobo lokudla umzimba ongalutholi. Lokhu kwenza futhi le mindeni ibe nezikweletu ngoba ukudla akwaneli bese iboleka komashonisa ukuze yengeze,” kusho uNksz uSmith.

Ethula umbiko wohlaka oluzolandelwa ukuvuselela umnotho, uMengameli uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi isibonelelo sikaR350 esisiza abangasebenzi sizoqhubeka sikhokhwe ezinye izinyanga ezintathu kodwa ngeke kuselulwa ukukhokhwa kwaso emva kwaloko. 

USolwazi uChris Malikane, ongusomnotho eWits University, uthe seloku kwathi nhlo lapha eNingizimu Afrika ayithintwa imali yabantu abami kahle ukusiza abantulayo, kunaloko kuyaye kuthathwe kwabasebenzayo.

Uthe ukululwa kokukhokhwa kwesibonelelo sikaR350 kusho ukuthi izisebenzi zikahulumeni yizo ezizokhokhela loku ngokuthi zingakhushulelwa amaholo nokuthi zingagcwaliswa izikhala zomsebenzi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page