UNGQONGQOSHE wezeZimali kuleli uMnu uTito Mboweni usenxuse iPhalamende ukuthi limvumele ethule isabelomali saphakathi nonyaka wezimali, iMedium Term Budget Policy Statement, mhla ka-28 Okthoba. Loku kusho ukuhlehlisa lesi simemezelo ngesonto njengoba besihlelelwe ukuthi sethulwe mhla ka-21 Okthoba. UMboweni uthe lesi sicelo usenza ngenxa yesimo esingejwayelekile esikhona nesidalwe wukuqubuka kweCOVID-19, okuholele nasekutheni kube khona isabelomali esiyisipesheli esethulwe ngoJuni. Lo mnyango uthe uhulumeni usazibophezele ekubopheni izifociya nokuyikona okudinga yizwe njengamanje, nokuyinto abathe lesi sabelo esizokwethulwa sizokuveza futhi loku. Wenza lesi sicelo nje uMboweni ngoLwesine (kusasa) kulindeleke ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ethule umbiko ozoba wumkhombandlela wokuvuselelwa komnotho

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page