I-Standard Bank yethule namhlanje umbiko wezimali wohhafu wonyaka ophele ngoJuni 30. Leli bhange lithe nakuba likwazi ukuzibamba ziqine kodwa ukuhlasela kweCOVID-19 kuzwelile, ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika. Imali leli bhange eliyibeke eceleni ukuhlinzekela lezo zikweletu amakhasimende alo azohluleka wukuzikhokha inyuke yafinyelela kuR11.3 billion nokucishe kuphindaphindwe kathathu uma kuqhathaniswa nohhafu wango-2019. Lokhu yikho okube nomthelela ekutheni kwehle inzuzo ngo-40%, yaba nguR7.7 billion.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page