UKUKHIQIZWA kwempahla kuleli kwehle ngo-10.8% ngo-Agasti uma kuqhathaniswa no-Agasti wango-2019 ngokusho kwezibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto. Izimboni ezibe nomthelela kakhulu kuloku kube ngezezimoto, nezehle ngo-30.7%; okusansimbi, okwehle ngo-11.7%; ukudla neziphuzo, okwehle ngo-6.8%; iphepha okwehle ngo-11.9% namakhemikhali, injoloba neplastiki, ukukhiqizwa kwakho okwehle ngo-5.4%. Nokho uma kuqhathaniswa u-Agasti noJulayi walo nyaka, umkhiqizo unyuke ngo-3.6%.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page