Ibhange lakwa-ABSA limemezele ukuthi seliqoke uNkk Nonhlanhla Sylvia Mjoli-Mncube kwibhodi yalo. UNkk Mjoli-Mncube unoxhaxha lweziqu azithole kuleli naphesheya kanti useke waba ngumeluleki wezomnotho ehhovisi likaMengameli futhi wahlala nakumabhodi ezinye izinkampani nazo ezihweba kwi-JSE. Njemanje elinye ibhodi akulona ele-Zeder Investment.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page