INKAMPANI elawula izikhumulo zezindiza kuleli i-Airports Company South Africa imemezele ukuthi kungenzeka idayise izabelo zayo kwi-Mumbai International Airport, lapho inesabelo sika-10% khona, nakwi-Grupar, lapho ino-20% khona. Le nkampani ithe kukhona abantu abayicele ukuthi ibadayisele la masheya.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page